Jaar 2011

Analyse van het imago van ONE

Goal

Een denkproces opstarten rond de visuele identiteit van ONE

Intervention

Voorafgaand aan de creatieve fase, uitvoering van een analyse van het imago van ONE bij de verschillende doelgroepen (medewerkers, partners, ouders) via discussiegroepen en individuele gesprekken

Resultaten

De studie leidde tot een algemene diagnose van de identiteit van ONE om de communicatie te verbeteren, zowel naar inhoud als naar vorm, onder meer dankzij de visuele audit die werd uitgevoerd en de verschillende pijlers aangaf die naar voren geschoven moesten worden om de identiteit en het imago van ONE te bepalen.

Het Office de la Naissance et de l'Enfance is het referentie-organisme van de Fédération Wallonie-Bruxelles voor alles wat kinderen betreft, het bijbehorende beleid, de bescherming van moeder en kind, de medische en sociale begeleiding van de (toekomstige) moeder en het kind, d eopvang van het kind buiten zijn familiale omgeving en de steun aan het ouderschap.

Services