Voor een objectieve studie van de kwaliteit van uw diensten

Mystery shopping is een specifieke studietechniek om de kwaliteit te meten van de diensten die u aanbiedt. Onderzoekers doen zich voor als klant en vullen daarna een uitgebreide checklist in. Zo krijgt u een nauwkeurig idee van bijvoorbeeld de beschikbaarheid van uw personeel, de service na de verkoop, de netheid van de ruimtes, de antwoordtijd aan de telefoon, de kwaliteit van de dienstverlening en de competenties van uw personeel…


Dergelijk instrument levert nauwkeurige, objectieve en meer gedetailleerde info op dan een klassieke tevredenheidsenquête. Het resultaat? U komt uw zwakke en sterke punten te weten, om daarna met kennis van zaken bij te sturen en zo uw echte klanten nog meer tevreden te stellen.

De pluspunten van Expansion

 • Beschikking over een pool van interne of freelance enquêteurs

 • Mystery bezoeken in heel België

 • Online rapportering

 • Aanmaak van verslagtools op maat

 • Gewaarborgd nauwkeurige enquêtes

 • Uitvoering van opdrachten in alle sectoren: retail, transport, openbare diensten, B2B …

 • Voorstellen van mogelijke opleidingen voor uw personeel

U wil de kwaliteit van uw dienstverlening beoordelen?

Spreek onze experts aan!

8 goede redenen voor mystery shopping

 • Uw voordeel doen met een snelle, nauwgezette en objectieve methode om de kwaliteit van uw service te beoordelen

 • Een hele reeks criteria natrekken

 • Elk type diensten meten: commercieel, technisch, telefonisch …

 • Op deze basis een ‘klantencharter’ opmaken

 • De concurrentie analyseren betreffende de servicekwaliteit

 • Eventuele fraude opsporen

 • Een boordtabel invoeren die de juiste actie op het juiste moment mogelijk maakt

 • De interne bedrijfsvisie toetsen aan de tevredenheid van de klanten

Some references in this field: