Verzorg de verpakking van uw product

De verpakking is het eerste contact met de identiteit van uw merk. Deze vervult verschillende rollen:

 • hij beschermt en bewaart het product
 • hij moet het verbruik ervan vereenvoudigen
 • hij draagt informatie en emoties over
 • hij moet beantwoorden aan de aankoop- en consumptiemotivaties van de consument
 • hij moet een band smeden.

Als de consument geconfronteerd wordt met twee gelijkaardige producten, zal hij voornamelijk kiezen in functie van de verpakking. Dat is dus een niet te verwaarlozen element.

De pluspunten van Expansion

Vooraleer uw verpakking te gaan ontwerpen, voert Expansion een grondige voorafgaande studie uit naar uw markt, uw doelpubliek en de gelijkaardige producten die door uw concurrenten worden aangeboden.

Wij respecteren daarbij de technische verpakkingsnormen en ook de juridische vermeldingen (grootte, vorm, materiaal, structuur, ...) en streven naar het optimaliseren van :

Een verpakking afgestemd op uw product?

Contacteer onze experts!

6 goede redenen om te beschikken over een kwalitatieve verpakking

 • Waarde toevoegen aan het product

 • Een boodschap / een belofte uitdragen

 • Het imago van het product en van het merk verbeteren

 • Uw product doen opvallen in een etalage

 • De aandacht van de consument trekken

 • De verkoop vergroten of bevorderen