Kwantitatieve studies

U twijfelt nog aan bepaalde beslissingen?
Voer een kwantitatieve studie uit!

Nauwkeurige statistieken = doordacht management

Elke marketingactie moet op voorafgaande studies steunen. ‘Kwantitatieve studies’ zijn enquêtes bij een uitgebreide steekproef om tot betrouwbare cijfergegevens te komen over criteria die vooraf zorgvuldig werden bepaald: profiel, gewoontes, gedrag, voorkeuren…

Deze studies, die vaak aan kwalitatieve studies gekoppeld zijn, kunnen daarna leiden tot statistische analyses en extrapolaties naar de hele onderzochte populatie.

De pluspunten van Expansion

 • Professionele software voor online enquêtes en statistische analyses

 • Een pool van meertalige enquêteurs voor telefonische enquêtes of op het terrein

 • Geregelde samenwerking met universiteiten

 • Beheer van de kwantitatieve studies van a tot z

 • Opmaak van strategische en praktische aanbevelingen

 • Hulp bij de samenstelling van een representatieve steekproef

6 goede redenen voor een kwantitatieve studie

 • 1

  De hypothesen die werden opgemaakt tijdens kwalitatieve studies bevestigen of ontkrachten

 • 2

  De prijsgevoeligheid van de consumenten analyseren

 • 3

  Een marktpotentieel bepalen

 • 4

  Een peiling doen bij een welbepaalde populatie

 • 5

  De behoeften en verwachtingen van uw klanten bevestigen en rangschikken

 • 6

  U baseren op betrouwbare informatie en vooringenomenheid vermijden

Enkele referenties op dit gebied :

Cijferinformatie nodig om uw aanbod van producten/diensten aan te passen?Spreek onze experts aan!