Onze labels en certificaties

Omdat wij uw verwachtingen maximaal willen inlossen, heeft Expansion een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet dat in 2002 uitmondde in een ISO 9001-certificatie.

In 2013 kregen wij de ISO 14001-certificatie die toegekend wordt aan organisaties die een inspanning doen om de schadelijke effecten van hun activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken en om hun milieuprestaties voortdurend te verbeteren.

De Rentic-steun die Wallonië aanbiedt, is bedoeld om KMO’s te helpen met het uitwerken van rendabele en krachtige e-businesstools. Het team van Expansion heeft een medewerker die in Rentic-steun gespecialiseerd is: Michel D’Urso. Trek partij van zijn deskundigheid èn van de financiële voordelen die er bij horen.

Omdat kwaliteit voor Expansion altijd voorop staat, heeft het bedrijf er zich toe verbonden om het eTIC-charter na te leven dat de ICT-leverancier deontologisch verbindt ten opzichte van zijn klanten (geregistreerd onder het nummer 326).

Een medewerker van Expansion is ook door de Waalse regering erkend consultant voor de steun in de vorm van adviespremies: Benoît Henry de Frahan. Als u een beroep op hem doet voor uw marketing- en communicatiekwesties krijgt u een bijdrage van 50% voor consultancy-opdrachten.

Waalse KMO’s die in het kader van een exportstrategie het design van hun producten beter willen afstemmen op hun bedrijfsimago (verpakking, merkimago, webdesign), kunnen gebruikmaken van de steun voor designspecialisten die het AWEX aanbiedt. Ze krijgen een bijdrage van 75 % voor deze opdrachten. Bij Expansion is Christophe Rosière de door het AWEX erkende designspecialist.

Dankzij de opleidingscheques kunnen werknemers aan een vriendelijk prijsje een opleiding volgen. Expansion is in Wallonië erkend om met opleidingscheques te werken. U vindt er een catalogus van opleidingen in de sectoren van de verkoop, marketing en communicatie.