Jaar 2013

Affichecampagne voor sensibilisering rond verkeersveiligheid

Goal

De weggebruikers sensibiliseren voor het geschikte gedrag voor een veilig verkeer

Intervention

Ontwerpen van opvallende affiches en volledige organisatie van verschillende acties op het terrein rond de verspreide boodschappen

Resultaten

Zes affichegolven FR/DE werden in 2013 en 2014 georganiseerd. Er werden tijdens de zomer "villages détente" opgericht op specifieke parkings langs de snelweg in het kader van het thema "vermoeid achter het stuur".

Naast het beheer van het Waalse wegennet verspreidt Sofico ook sensibiliseringsberichten rond verkeersveiligheid via 300 panelen langs de snelweg en op de grote Waalse verkeersassen.

Services