Jaar 2014

Communicatiestrategie en -audit

Goal

In het kader van de ontwikkeling een audit doorvoeren van de communicatie om de nodige verbeteringen te evalueren en de toekosmtige communicatiestrategie te bepalen.

Intervention

Een aanpak in 2 fasen:

  • communicatie-audit: visuele audit, individueel gesprek met de verschillende verantwoordelijken van de groep en discussiegroep met personeelsleden en begunstigden
  • bepalen van een communicatiestrategie en een actieplan zowel op het geied van de interne als de externe communicatie

Resultaten

De groep heeft een duidelijke visie op het communicatieplan. Bovendien leidde deze opdracht tot de ontwikkeling van een nieuw grafisch charter voor de groep.

INDC Entité Jolimontoise, vandaag de Groupe Jolimont, is een groep van instituten actief op het gebied van de gezondheidszorg, het onthaal van bejaarden en kinderen. Deze omvat 4 ziekenhuizen, 7 rusthuizen, verschillende crèches en polyklinieken. De groep Jolimont stelt 3700 mensen te werk.

Services