Jaar 2014

Tevredenheidsenquête

Doel

Periodiek de tevredenheid nagaan van de gebruikers van TEC ten opzichte van hun verschillende contacten met de diensten van TEC : busritten, bezoek aan het Maison de la Mobilité en andere loketten van TEC, telefonisch contact, indienen van kalchten, bezoek aan de website, bezoek aan de Facebookpagina, diensten TECxto

Intervention

  • Tevredenheidsenquête online afgenomen bij het doelpubliek: e-mail naar de abonnees, banners op de site infotec.be
  • Affiches in de bussen en de Maisons de la Mobilité om de bezoekers uit te nodigen om de online enquête te beantwoorden

Resultaten

Voor de 3de opeenvolgende keer werd Expansion gevraagd voor deze enquête. Meer dan 9500 mensen beantwoordden de tevredenheidsenquête. Deze uitstekende participatiegraad zorgt voor een grote statistische nauwkeurigheid. De foutmarge van de enquête wordt dan ook geëvalueerd op 1%.

L'acronyme TEC ou "Transport En Commun" désigne 5 sociétés de transport public actives en Wallonie : le TEC Brabant wallon, le TEC Charleroi, le TEC Hainaut, le TEC Liège-Verviers et le TEC Namur-Luxembourg.

Services