Jaar 2014

Tevredenheidsenquête

Goal

Periodiek de tevredenheid nagaan van de gebruikers van TEC ten opzichte van hun verschillende contacten met de diensten van TEC : busritten, bezoek aan het Maison de la Mobilité en andere loketten van TEC, telefonisch contact, indienen van kalchten, bezoek aan de website, bezoek aan de Facebookpagina, diensten TECxto

Intervention

  • Tevredenheidsenquête online afgenomen bij het doelpubliek: e-mail naar de abonnees, banners op de site infotec.be
  • Affiches in de bussen en de Maisons de la Mobilité om de bezoekers uit te nodigen om de online enquête te beantwoorden

Resultaten

Voor de 3de opeenvolgende keer werd Expansion gevraagd voor deze enquête. Meer dan 9500 mensen beantwoordden de tevredenheidsenquête. Deze uitstekende participatiegraad zorgt voor een grote statistische nauwkeurigheid. De foutmarge van de enquête wordt dan ook geëvalueerd op 1%.

Het acroniem TEC of "Transport En Commun" vewijst naar 5 openbare vervoersmaatschappijen die actief zijn in Wallonië: TEC Waals-Brabant, TEC Charleroi, TEC Henegouwen, TEC Luik-Verviers en TEC Namen-Luxemburg.

Services