Intellectuele eigendom

Deze website is de wettelijke eigendom van Expansion Partners NV. indien u wenst een gedeelte van de inhoud van de site, onder meer via het gebruik van hyperlinks, afbeeldingen, tekeningen, foto's en tekst, verzoeken wij u op voorhand contact op te nemen met Expansion Partners N.V.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Deze website is bedoeld om de toegang van het publiek tot informatie over onze activiteiten te verbeteren. Deze informatie is niet noodzakelijk exhaustief, volledig, nauwkeurig of actueel; ze verwijst soms naar externe sites over de diensten waarvan de eigenaar geen controle heeft en waarvoor de eigenaar alle verantwoordelijkheid afwijst.

Indien ons onjuistheden worden gemeld, zullen wij het nodige doen om de nodige rechtzettingen aan te brengen. De eigenaar of de dienstverlener zijn niet aansprakelijk voor de informatie op deze site.

De eigenaar wijst alle aansprakelijkheid af wat betreft onderbrekingen te wijten aan technische problemen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van deze site of elke andere externe site waarnaar deze verwijst.

Rechten op afbeeldingen

Expansion Partners NV zal nauwgezet het afbeeldingsrecht van iedereen naleven. Indien een persoon zich op een foto herkent die op deze website wordt gereproduceerd en de publicatie van deze foto weigert, volstaat het dit expliciet en gemotiveerd aan te vragen in een e-mail naar Expansion Partners N.V. met vermelding van de pagina en de benaming van de betrokken foto.

Bescherming van de privacy

Door deze website te bezoeken verschaft u Expansion Partners N.V. het recht om intern de gegevens die zo verzameld werden te gebruiken voor analytische en statistische doeleinden. In de mate waarin persoonsgegevens worden verzameld en conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy met het oog op de verwerking van persoonsgegevens beschikt u over een recht op inzage, rechtzetting of schrapping van deze gegevens.

Wij verzoeken u om ons daartoe te contacteren.