Gedaan met marketing in het wilde weg!

Het marketingbudget is een flinke hap van een jaarbudget en moet dus verstandig besteed worden. Daar is goede voorbereiding (marketingstrategie) en een juiste beoordeling van de resultaten voor nodig (doelstellingen versus indicatoren).

Het marketingplan wordt opgesteld op basis van een grondige analyse van uw organisatie wat marketing en communicatie betreft en omvat de doelgroepen, de doelen, de instrumenten en de nodige acties (waaronder het marketingplan).

Een uitgekiende marketingstrategie en een doelgericht marketingplan zorgen voor de nodige goede kijk om de juiste beslissingen te nemen.

 

De pluspunten van Expansion

  • Een beproefde methodologie

  • Elk voorstel van het marketingplan kunnen invoeren

  • Een pragmatische aanpak

  • Resultaatgericht

  • Een multidisciplinair team dat volop de schouder zet onder uw marketingplan

U wil meer samenhang in uw marketingacties?

Spreek onze experts aan!

5 goede redenen om een marketingplan op te maken

  • De nodige acties worden beter gepland en gerangschikt volgens belang

  • Samenhang in uw aanpak op korte en lange termijn

  • Een doeltreffende toewijzing van de nodige middelen voor de geplande acties

  • De return van de gevoerde acties wordt gemeten

  • Uw doelstellingen worden gehaald